Agressie en geweld

De Nationale Week van Veiligheid
"Iedere werknemer heeft recht op een veilige werkomgeving, vind je ook niet?"

Agressie en geweld

Deze week is de Nationale Week van de Veiligheid en staat het thema agressie en geweld tegen ondernemers en haar werknemers centraal. Agressie en geweld maken helaas steeds vaker deel uit van onze samenleving. Ieder jaar zijn er ruim 2 miljoen werknemers slachtoffer van agressie en geweld op de werkvloer. Vooral in de zorg, het onderwijs, in de horeca en in het openbaar vervoer krijgen veel werknemers te maken met agressieve klanten.

Er zijn verschillende soorten manieren van agressie en geweld. Verbaal en fysiek geweld zijn de meest bekende vormen van geweld en uit zich onder andere in schelden, schoppen, schreeuwen en slaan. Daarnaast kan geweld ook psychisch zijn zoals bedreigen, intimideren, chanteren en vernederen. Alle vormen van agressie en geweld vallen onder psychosociale arbeidsbelasting. Psychosociale arbeidsbelasting zijn de factoren die direct of indirect in de arbeidssituatie stress teweegbrengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werkdruk, pesten, seksuele intimidatie en dus ook agressie en geweld. Alle vormen van psychosociale arbeidsbelasting kunnen leiden tot psychische klachten, vermindering in het werkplezier en kan uiteindelijk leiden tot langdurig uitval.

Als werkgever ben je volgens de Arbowet verplicht om alle arbeidsrisico’s te inventariseren die mogelijk aanwezig kunnen zijn op de werkvloer. Dit staat beschreven in de RI&E. Het doel van de RI&E is dan ook om gezondheidsklachten, verzuim en ongevallen te voorkomen. Onze HR-adviseurs kunnen je helpen met het opstellen van een RI&E. Op basis van de RI&E kan een beleid tegen agressie en geweld ontwikkeld worden. In dit beleid staat beschreven hoe werkgever en werknemer om moeten gaan met agressie en geweld. De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen in het agressie en geweld beleid:

  • Welke situaties er tot agressie en geweld leiden;
  • Welke procedures er zijn om incidenten te melden;
  • Inrichting van het gebouw (nooduitgangen, camera’s, alarmsystemen);
  • De huisregels/omgangsvormen voor werknemers maar ook voor klanten;
  • Eventuele trainingen en cursussen over hoe om te gaan met agressie en geweld;
  • Regeling die is gericht op het aanpakken van dader(s);
  • Welke regelingen er zijn gericht op nazorg en opvang na een incident (bijvoorbeeld vertrouwenspersoon).

Naast het uitvoeren van een RI&E kunnen wij jou ook helpen met het opstellen van een agressie en geweld beleid en bieden wij een vertrouwenspersoon aan. De vertrouwenspersoon kan de werknemer helpen die in aanraking is gekomen met agressie en geweld op de werkvloer maar de vertrouwenspersoon kan ook helpen in andere situaties waarbij een luisterend oor gewenst kan zijn (bijvoorbeeld bij seksuele intimidatie of pesten intern). Voor meer informatie over het uitvoeren van een RI&E, het ontwikkelen van een beleid tegen agressie en geweld of het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan je contact met ons opnemen.Flavo Group