Employee Experience

Wat is employee experience en waarom is het belangrijk?
"Goed werkgeverschap is goed werknemerschap"

Employee Experience

De afgelopen jaren is het populair geworden om Engelse termen te gebruiken binnen het HR-vakgebied. In deze post lichten we 'employee experience' uit.

Plat gezegd betekent 'employee experience' werknemerservaring. De definitie van employee experience betreft alle interacties (gebeurtenissen, waarnemingen en gevoelens) van een werknemer met de organisatie. Dit zijn dus ook alle interacties buitenom de HR-processen. Werkcultuur en geluk spelen een belangrijke rol in de employee experience. Werknemers met een positieve employee experience zorgen voor hogere productiviteit, minder verloop, sterke betrokkenheid bij de organisatie en een hoge werktevredenheid.

De employee experience wordt meestal opgedeeld in vier fases namelijk:

1. Recruitment

In deze fase wordt vanuit het oogpunt van de potentiële nieuwe werknemer naar de organisatie gekeken. Het zijn wellicht inkoppertjes maar zorg er altijd voor dat alle kandidaten een reactie krijgen en zorg ervoor dat jij je afspraken nakomt. We horen van kandidaten dat dit nog vaak fout gaat bij andere bedrijven. Bij FROM925 wordt er altijd binnen één à twee werkdagen gereageerd en zorgen wij voor een persoonlijke aanpak.

2. Onboarding

Tijdens het onboardingsproces leert de nieuwe werknemer de organisatie, het team en de functie kennen. Gemiddeld duurt het proces drie maanden. Een goed onboardingsproces zorgt ervoor dat de werknemer zich snel thuis voelt en tevreden is over zijn/haar werkzaamheden. Het is hierbij ontzettend belangrijk dat er contact is met het team maar ook met de leidinggevende.

3. Ontwikkeling en retentie

In deze fase is de werknemer al enige tijd werkzaam binnen de organisatie. Als werkgever is het cruciaal om werknemers tevreden te houden door bijvoorbeeld trainingen en cursussen aan te bieden. Onze collega Mirjam houdt zich onder andere bezig met coaching on the job voor onze cliënten en helpt werknemers inzichtelijk te krijgen waar zij zich in willen ontplooien in de toekomst.

4. Offboarding

In deze laatste fase verlaat de werknemer het bedrijf. Zorg ervoor als werkgever dat je weet waarom de werknemer de organisatie verlaat en doet dat in goede harmonie. Een goede offboarding laat een goede indruk achter bij de werknemer die de organisatie verlaat. Het laat zien hoe je met werknemers om gaat en zorgt ervoor dat (oud) werknemers positief over de organisatie praten.

In de volgende blogposts gaan we dieper op de verschillende fases in. Heeft u behoefte aan meer uitleg over employee experience of loopt u tegen andere zaken aan? Dan staan wij voor u klaar.Flavo Group