Herhaaldelijk kortdurend ziekteverzuim

Hoe kan ik kortdurend ziekteverzuim aanpakken?
"Het ziekteverzuim was in het eerste kwartaal van dit jaar 5,7 procent"

Herhaaldelijk kortdurend ziekteverzuim

Onze verzuimadviseur Walter is een specialist op gebied van verzuim. Graag deelt hij wat u kunt doen in het geval van herhaaldelijk kortdurend ziekteverzuim.

Er is sprake van kortdurend ziekteverzuim wanneer de werknemer gedurende minder dan een week lang ziek is. Het kan zijn dat de werknemer een virus te pakken heeft of ander klein leed. In dit geval moet de werkgever de werknemer doorbetalen en mag de werkgever de ziekmelding niet weigeren. Het kan ook zijn dat de werknemer verzuimt door stress, conflicten op de werkvloer of privéproblemen. Wanneer één van deze redenen de oorzaak is van verzuim, zien we vaak dat de werknemer zich vaker dan één keer per jaar ziek meldt. Er is dan sprake van frequent kortdurend ziekteverzuim, de werknemer meldt zich namelijk drie keer of vaker ziek per jaar.

Frequent kortdurend ziekteverzuim leidt vaak tot langdurig ziekteverzuim. Voor niemand is het fijn wanneer een werknemer uitvalt. Om deze reden geven wij een aantal tips voor het terugdringen van kortdurend ziekteverzuim.

1. Zorg voor een duidelijk ziekteverzuimbeleid

Door middel van een ziekteverzuimbeleid weten werknemers hoe zij moeten handelen in geval van ziekte. Laat bijvoorbeeld de werknemer zich telefonisch ziek melden en niet via Whats-App of de mail. Op deze manier ligt de drempel voor de werknemer om zich ziek te melden hoger. Tijdens het gesprek mag u vragen naar de geschatte verzuimperiode.

 2. Herken vroege signalen van verzuim

In deze gevallen is het belangrijk om het gesprek aan te gaan. Wanneer de werknemer het gevoel krijgt dat de werkgever hem steunt, kan het in veel gevallen kortdurend verzuim voorkomen.

  • Heeft de werknemer nog werkplezier? Is hij vaker kortaf, prikkelbaar, moe en slordig in zijn werk?
  • Heeft de werknemer veel werkstress? Slaat hij vaker pauzes over, maakt hij vaker fouten en werkt hij over
  • Werkt de werknemer veilig? Draagt hij beschermingsmiddelen? Werkt hij volgens het protocol?
  • Is de thuissituatie van de werknemer goed? Is hij verdrietig, minder productief en betrokken?

 3. Breng verzuimcijfers in kaart

Om verzuim terug te dringen is het noodzakelijk om de verzuimcijfers in kaart te brengen. U kunt dan een beeld schetsen van het gemiddeld verzuim binnen de organisatie en of er een team of werknemer afwijkt van de norm. Daarna kunt u in gesprek gaan met de leidinggevende of de werknemer.

4. Ga in gesprek met de verzuimende werknemer

In het gesprek met de werknemer is het belangrijk om te proberen te achterhalen wat de oorzaak is van het verzuim. Is de werknemer echt vaak ziek of heeft de werknemer andere redenen voor herhaaldelijk verzuim? U mag niet vragen naar de reden voor het ziekteverzuim. Ik geef daarom als tip mee om tijdens het gesprek de afwijkende verzuimcijfers van de werknemer te benoemen en wat voor gevolg dit heeft voor de organisatie. Daarnaast geef ik ook als tip mee om te vragen wat je als organisatie kan doen voor de werknemer. Ga het gesprek aan vanuit de doelstelling om ervoor te zorgen dat de werknemer optimaal gefaciliteerd zijn werk kan doen.  

5. Bevorder werkplezier

Wanneer werknemers met plezier naar het werk gaan zal het kortdurend ziekteverzuim terugdringen. Probeer het werk voor de werknemer zo in te richten dat de werknemer energie van krijgt van zijn werkzaamheden in plaats van dat de werkzaamheden enkel energie kosten. Zorg bijvoorbeeld ook voor ontspanning op de werkvloer zoals een borrel of maak een wandeling. Geef complimenten en feedback en wees geïnteresseerd in de werknemer.

 6. Schakel hulp in!

Als laatste tip geven we u mee om één van onze verzuimadviseurs in te schakelen. Onze verzuimadviseurs zijn op de hoogte van alle wet- en regelgeving rondom verzuim, kunnen u en uw verzuimende werknemer begeleiden en bieden advies op maat. We zien steeds vaker schrijnende verzuimcijfers binnen organisaties en steeds meer jongeren komen in een burn-out terecht. Voor u als ondernemer kan het terugdringen van verzuimcijfers en ervoor zorgen dat werknemers goed re-integreren een belangrijke rol spelen in uw bedrijfsvoering. Wij kunnen u daarbij helpen.

Heeft u problemen in uw organisatie met verzuim? Dan staan wij graag voor u klaar. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.Flavo Group