Het tweede spoortraject

Wat is een tweede spoortraject?
"Waar een wil is, is een weg"

Het tweede spoortraject

Vorige maand hebben we in een van onze artikelen het arbeidsdeskundig onderzoek uitgelegd. Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt gestart wanneer er volgens de bedrijfsarts geen zicht meer is op terugkeer naar de oude functie van de werknemer. De arbeidsdeskundige geeft uitsluitsel of de werknemer 1a) kan terugkeren in de eigen functie zonder aanpassingen 1b) kan terugkeren in de eigen functie met aanpassingen, 1c) kan terugkeren binnen de organisatie op een andere functie of 2) of er mogelijkheden zijn buiten de organisatie.

Wat is een tweede spoortraject?

Het doel van het tweede spoortraject is om de werknemer weer duurzaam aan het werk te krijgen bij een andere organisatie. De huidige baan van de werknemer past namelijk niet meer bij de belastbaarheid van de werknemer of er is sprake van een verstoorde arbeidsrelatie. Voor veel werknemers wordt het tweede spoor advies van de arbeidsdeskundige als heftig ervaren. Deze werknemers denken dat ze op korte termijn een andere baan gevonden moeten hebben en weten niet goed wat er past bij de huidige belastbaarheid en competenties van zichzelf.

Het tweede spoortraject biedt een gestructureerde aanpak voor het vinden van een passende nieuwe baan en begeleidt de werknemer stap voor stap in het proces. Tijdens het traject is het de bedoeling dat de werknemer voldoende vaardigheden en zelfvertrouwen opdoet die nodig zijn om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt. Er zijn een aantal standaard activiteiten van het traject namelijk sollicitatiebegeleiding, loopbaanoriëntatie en jobhunting. De tweede spoor adviseur voert diverse gesprekken met de werknemer en afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en het niveau van de werknemer, schat de adviseur in wat er nodig is voor de werknemer. Dit kan zijn het maken van een curriculum vitae of aanvullende training of scholing die nodig is om de werknemer geschikt te maken voor een nieuwe baan. Een voorwaarde voor de nieuwe baan is dat het werk passend moet zijn bij de mentale en fysieke capaciteiten, opleiding en werkervaring van de werknemer. Blijkt er dat er na een half jaar geen baan is gevonden die passend is, dan wordt de werknemer ook verplicht gesteld om werk aan te nemen die niet aansluit bij het niveau, ervaring en opleiding van de werknemer.

Wat houdt het tweede spoortraject in voor u als werkgever?

Als werkgever bent u niet verplicht om een re-integratiebureau in te schakelen, maar wij adviseren dit wel. Het inschakelen van een re-integratiebureau zorgt voor een grotere kans dat de werknemer wordt geplaatst bij een andere werkgever. Daarnaast vraagt het tweede spoortraject veel begeleiding van de werknemer met de benodigde competenties en up-to-date kennis en ervaring met de re-integratie wet- en regelgeving. Om deze reden adviseren wij om een re-integratiebureau in te schakelen wanneer een tweede spoortraject vereist is. Wij hebben diverse re-integratiebureaus in ons netwerk en kunnen u hierbij begeleiden.

Wat veel werkgevers niet weten is dat een tweede spoortraject al vanaf de start van het re-integratietraject ingezet kan worden. Het re-integratietraject start na de achtste week van de eerste arbeidsongeschikte dag. Dus op het moment dat de werknemer bij de bedrijfsarts is geweest voor een probleemanalyse en de werknemer samen met de werkgever (en verzuimadviseur) een plan van aanpak hebben opgesteld. Uiterlijk in de 52ste week van het verzuimtraject moet het tweede spoortraject gestart zijn. Wanneer de werknemer niet meer kan hervatten in zijn eigen werkzaamheden, is het wettelijk verplicht om een tweede spoortraject te starten. Het niet inzetten van een tweede spoortraject kan voor het UWV een reden zijn van het niet voldoende actief inzetten voor de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer. Het niet voldoende actief inzetten voor de re-integratie kan leiden tot juridische procedures en financiële sancties. Ook het te laat inzetten van een tweede spoortraject kan leiden tot sancties.

Waarom lichten wij het tweede spoortraject toe?

In ons vak hebben wij veel te maken met langdurig verzuimende werknemers en is het inzetten van een tweede spoortraject kan verplicht zijn. Wat veel werkgevers niet weten is dat het inzetten van een tweede spoortraject niet altijd pas bij één jaar ziekteverzuim gestart hoeft te worden. Wanneer er geen zicht meer is op herstel op korte termijn, kan er al een traject gestart worden. Daarnaast zien veel werknemers het niet zitten om een tweede spoortraject te volgen. Ze weten vaak niet goed welke werkzaamheden beter passend is bij de belastbaarheid of willen niet weg bij de huidige organisatie. Deze periode kan spannend voor de werknemer zijn. De werknemer is echter wel verplicht om mee te werken aan het tweede spoortraject om zo uiteindelijk te voorkomen dat de werknemer een uitkering ontvangt of de werkgever gesanctioneerd wordt door het UWV. Wij kunnen u en de werknemer ondersteunen en begeleiden bij het verzuim van de werknemer. Wij hebben tevens diverse externe re-integratiebureaus in ons netwerk waar wij u in contact mee kunnen brengen.


Flavo Group