Ziekte, verzuim en ziekteverzuim

Weet u het verschil?
"Iedere verzuimmelding is maatwerk"

Ziekte, verzuim en ziekteverzuim

Het verschil tussen ziekte en verzuim kan soms verwarrend zijn, zeker omdat deze termen vaak door elkaar worden gebruikt. Zowel ziekte als verzuim hebben beide te maken met de afwezigheid van een werknemer op het werk.

Wanneer er sprake is van ziekte, kan een werknemer niet naar werk komen wegens een lichamelijk of geestelijke gezondheidsprobleem of aandoening. In veel gevallen is ziekte een oorzaak van verzuim en de reden waarom een werknemer niet in staat is om te werken. Ziekteverzuim heeft dan ook als definitie “het verzuimen van werk ten gevolge van ziekte”. Het kan ook zijn dat een werknemer aan het verzuimen is, zonder dat er sprake is van ziekte. Verzuim is een brede term die verwijst naar het feit dat een werknemer afwezig is van het werk, ongeacht de reden. We zien in de meeste gevallen dat een werknemer verzuimt wegens oorzaken in werk- of privéomstandigheden. Er is dus geen sprake van ziekte maar de werknemer is niet in staat om zijn of haar werk uit te voeren.

Als werkgever is het goed om bij iedere verzuimmelding de achterliggende oorzaak van het verzuim te achterhalen. Daarbij is het belangrijk om niet met een werknemer in discussie te gaan of hij/zij echt ziek is of dat er sprake is van verzuim. Wanneer een werknemer ziekteverzuim aanvraagt, mag je als werkgever de volgende vragen stellen.

  • Zijn er benutbare mogelijkheden in eigen of ander werk?
  • Is het mogelijk om een deel van de dag te werken?
  • Is het een probleem om naar werk te komen?

Door het stellen van deze vragen kan je als werkgever meer te weten komen over de oorzaken van het verzuim. Wij bij FROM925 focussen ons ook altijd op wat de werknemer nog wél kan doen wanneer er sprake is van verzuim.

Bij het beoordelen of er sprake is van ziekte of verzuim, worden vaak drie kleuren benoemd namelijk wit, zwart en grijs. Ruim 30% van de totale verzuimmeldingen is wit verzuim. Bij wit verzuim is de werknemer ziek en arbeidsongeschikt, de werknemer heeft geen benutbare arbeidsmogelijkheden. Wanneer er sprake is van zwart verzuim, verzuimt de werknemer terwijl hij niet ziek of arbeidsongeschikt is, er is dan sprake van fraude. Dit bedraagt ongeveer 10% van het totale verzuimpercentage. De overige 60% van het totale ziekteverzuim valt onder de categorie van grijs verzuim. Bij grijs verzuim is er in de meeste gevallen sprake van ziekte maar heeft de werknemer ondanks de ziekte nog wel arbeidsmogelijkheden.

Middels dit artikel willen u informeren dat verzuim niet hetzelfde is als ziekteverzuim en dat er op diverse manieren gehandeld kan worden wanneer een werknemer ziekteverzuim aanvraagt. Bij de grootste groep van het totale ziekteverzuim, 60% van het verzuim zijn er benutbare mogelijkheden. Bij FROM925 is focussen wij op het inzichtelijk maken van deze arbeidsmogelijkheden. Heeft u behoefte aan hulp wanneer er verzuim wordt aangevraagd? En twijfelt u wel eens aan de ziekmelding van uw werknemer maar durft u het gesprek niet goed aan te gaan? FROM925 kunt u hiermee verder helpen.Flavo Group