Lijn

Lijn heeft lang als HR-manager gewerkt en dat werk ligt haar nog steeds goed. Bij de Flavo Group is ze zich bovendien verder gaan ontwikkelen als verzuimadviseur. Dat vindt ze prettig, want daarbij kan ze haar empathische kant meer benutten. Lijn: “HR gaat iets meer over het bouwen aan organisaties. Nu ik me meer richt op verzuim, kan ik er oprecht van genieten wanneer werknemers en werkgevers gezamenlijk uit een moeilijke situatie komen. Dan is de brug gebouwd. Daar hoeft mijn naam verder niet onder te komen staan - het gaat me om het resultaat.

We zijn blij dat Lijn onderdeel van ons team is. Dat komt onder andere doordat ze heel goed aanvoelt waar het bij HR en verzuimbegeleiding écht om draait. “Je hoort vaak dat je in mijn soort werk een dubbelrol hebt. Zo zie ik het niet. Als ik mijn werk goed doe, is iedereen blij: de werkgever én de werknemer.

Maar hoe zorg je er dan voor dat alle partijen tevreden zijn? “Dat is maatwerk,” aldus Lijn. En het helpt daarbij dat ze als externe partij bij een organisatie wordt betrokken. “Ik werk vanuit de Flavo Group bij veel verschillende organisaties en het helpt dat ik daar aan de zijlijn sta. Van daaruit kun je dingen beter overzien en je kunt ook makkelijker iets recht voor zijn raap zeggen.

Ik kan scherp zijn. Ik heb duidelijk in beeld waar het om gaat binnen een organisatie en daar stippel ik een heldere lijn voor uit. Dat wordt erg gewaardeerd. Je wilt als werkgever bijvoorbeeld niet in een traject komen waarbij niet aan regels is voldaan en je ook een derde jaar van ziekte moet betalen. Dat bewaak ik. Tegelijk vind ik niet dat regeltjes het belangrijkst zijn. Een werkgever vindt het soms ook gewoon moeilijk om contact te leggen met een werknemer die al lange tijd ziek is. Dan kan ik zomaar zeggen: ‘Zal ik een keertje meegaan?’ Dat is de meer menselijke kant van mijn werk en die is minstens zo belangrijk. Hoe minder contact er is, hoe kleiner de kans dat iemand terugkeert op de werkvloer.

Bij andere organisaties is Lijn een externe factor, maar hier hoort ze helemaal bij het team. “Ik voel me goed thuis bij de Flavo Group. Het bedrijf groeit en dat vind ik een leuk proces om te volgen en om aan bij te dragen. Bovendien ben ik ook een no-nonsense type en ik improviseer veel. Dat klikt wel en werkt hier goed.” Lijn heeft een levensmotto: “Als je iets voor een ander doet, verwacht er dan niks voor terug.” Dat mag zo wezen, maar je kunt je niet aan de indruk onttrekken dat Lijn wel veel voldoening en dankbaarheid terugkrijgt voor het werk dat ze doet.