Het arbeidsdeskundig onderzoek

Moet het tweede spoortraject gestart worden?
"Ieder verzuimtraject is maatwerk"

Het arbeidsdeskundig onderzoek

In het artikel “stappenplan langdurig ziekteverzuim” hebben wij in het kort verteld wat een arbeidsdeskundig onderzoek inhoudt. Tijdens dit onderzoek gaat de arbeidsdeskundige onderzoeken of de werknemer kan terugkeren in a) eigen functie (spoor 1a), b) eigen functie met aanpassingen (spoor 1b), c) andere functies binnen de organisatie (spoor 1c) of d) of er mogelijkheden zijn buiten de organisatie in een andere functie (spoor 2). Maar wat is een arbeidsdeskundig onderzoek? En waar baseert de arbeidsdeskundige het advies op? En hoe gaat de arbeidsdeskundige te werk?

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Met het arbeidsdeskundig onderzoek adviseert de arbeidsdeskundige u over de re-integratiemogelijkheden van uw werknemer. Allereerst stelt de bedrijfsarts een functionele mogelijkhedenlijst op (FML). Dit is een lijst waarin de bedrijfsarts de huidige belastbaarheid van de werknemer toelicht. De arbeidsdeskundige gaat eerst in gesprek met de werkgever en eventuele casemanager. Vervolgens gaat de arbeidsdeskundig in gesprek met de werknemer. Na dit gesprek volgt er een gesprek samen met de werkgever, werknemer en arbeidsdeskundige. Op basis van deze gesprekken en het FML van de bedrijfsarts, maakt de arbeidsdeskundige een re-integratie rapportage met daarin conclusies over het onderzoek en een advies over de vervolgstappen.

De arbeidsdeskundige kijkt naar de taken en het aantal uren dat de werknemer op dit moment werkt en in de toekomst zou kunnen werken. Het kan zijn dat de arbeidsdeskundige adviseert om in de drie maanden die daarop volgen te kijken of de belastbaarheid van de werknemer toeneemt. Mocht dit het geval zijn, dan hoeft er geen tweede spoortraject gestart te worden (ander werk bij een andere organisatie). Voor het UWV is een werknemer arbeidsgeschikt als hij/zij minimaal 65% van het dagloon zelf kan verdienen. De arbeidsdeskundige bekijkt of de werknemer tenminste 65% loonwaarde behaald kan worden op basis van de uren en taken die uitgevoerd kunnen worden. Wanneer dit niet het geval is, moet er dus een tweede spoortraject gestart worden. Tijdens dit traject gaat de werknemer samen met de tweede spoor adviseur kijken naar de mogelijkheden voor ander werk bij een andere werkgever. Voor veel werknemers kan het advies voor een tweede spoortraject heftig zijn. Wij staan de werknemers bij en zorgen ervoor dat de werknemer in goede handen is bij de tweede spoor adviseur.  

Wanneer moet een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd worden?

Wanneer er aan het eind van het eerste jaar van het ziekteverzuim geen sprake is van naar verwachting herstel binnen drie maanden, zal er een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd moeten worden. De Arbowet benoemt niet expliciet dat er een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd moet worden, maar het niet inzetten van een arbeidsdeskundig onderzoek kan consequenties hebben. Aan het einde van de ziekteperiode van twee jaar kan het UWV aangeven dat de werkgever niet voldoende maatregelen genomen heeft om de werknemer te laten re-integreren waardoor een sanctie opgelegd kan worden. In sommige gevallen raden wij aan om eerder dan een jaar ziekte een arbeidsdeskundig onderzoek te laten uitvoeren. Bijvoorbeeld wanneer het al snel duidelijk is dat de werknemer niet zal kunnen terugkeren in zijn eigen werk of wanneer de terugkeermogelijkheden onderzocht moeten worden.

Waarom leggen wij het arbeidsdeskundig onderzoek uit?

Het komt geregeld voor dat de arbodienst adviseert om zo vroeg mogelijk een arbeidsdeskundig onderzoek te starten. Wij zijn van mening dat dit niet direct nodig is. Gedurende de verzuimbegeleiding kunnen wij samen met u kijken naar de mogelijkheden voor re-integratie op de werkvloer, een tweede spoortraject komt lang niet altijd aan bod bij ieder verzuimtraject. Mochten wij het niet eens zijn met het advies van de bedrijfsarts, gaan wij met de arts in gesprek om het advies nog eens door te nemen. FROM925 biedt maatwerk en kijkt naar de belangen van de werknemer én werkgever. Wij denken met u mee en adviseren wanneer het nodig is om een arbeidsdeskundig onderzoek te starten. FROM925 beschikt over een groot netwerk met zowel bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en tweede spoor adviseurs. Een fijne samenwerking met korte lijnen tussen alle partijen, daar streven wij naar.

 Flavo Group