Veranderende wet- en regelgeving schijnzelfstandigheid

Veranderingen op de arbeidsmarkt. Weet wat er speelt.
"Bent u zelfstandig of niet?"

Veranderende wet- en regelgeving schijnzelfstandigheid

Recent heeft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer een aantal plannen aangekondigd om de arbeidsmarkt in de komende jaren te hervormen. Het doel van de verandering van de wetgeving is om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Het is de ambitie van het kabinet om per 1 januari 2025 deze veranderingen door te voeren. Dit kan gevolgen hebben voor u als zelfstandig ondernemer.

Als eerst wil het kabinet de wet- en regelgeving rondom de beoordeling van een arbeidsrelatie verduidelijken. Momenteel wordt op basis van artikel 7:610 BW beoordeeld of er sprake is van een werknemersrelatie. Een werknemer wordt gekwalificeerd als werknemer wanneer er sprake is van loon, arbeid en gezag. Over het laatste onderdeel, gezag, kan er onduidelijkheid zijn. Het kabinet wil de betekenis van de term “gezag” gaan herstructureren met regelgeving vanuit de jurisprudentie. Drie elementen zijn hier van belang: 

  • materiële ondergeschiktheid (toezicht/instructies);
  • organisatorische inbedding (in hoeverre komt de werkzaamheden van de persoon overeen met de werkzaamheden van andere in het bedrijf);
  • de mate van zelfstandigheid.

Ten tweede wil het kabinet het fiscaal minder aantrekkelijk maken om te ondernemen. Zo is per 1 januari 2023 de fiscale oudedagsreserve (FOR) afgeschaft en worden er maatregelen genomen die toezien op de afbouw van de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek is nu, in 2023, € 5.030 euro en gaat naar € 900 euro in 2027. Dat betekent dat ondernemers meer belasting moeten betalen.

Als laatste wil het kabinet een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering invoeren voor zelfstandigen. Het kabinet wil een wachttijd van één jaar hanteren. Dat betekent dat de zelfstandig ondernemer de ziekte één jaar moet overbruggen, voordat er teruggevallen kan worden op de verzekering.

In 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) ingevoerd. De overheid trachtte middels deze wet opdrachtgever en opdrachtnemers meer duidelijkheid te bieden over hun arbeidsrelatie. De wet DBA bracht echter meer onrust op de arbeidsmarkt, er wordt tot op heden nauwelijks gehandhaafd op deze wet. Hierdoor heeft de Belastingdienst geen correctieverplichtingen en worden naheffingsaanslagen loonheffingen nauwelijks aan opdrachtgevers oplegt, ook al is er sprake van schijnzelfstandigheid. Volgens het FNV ontwijken werkgevers hierdoor premies en werkgeverslasten, waardoor zaken als arbeidsongeschiktheid en pensioen niet geregeld zijn. Anderzijds, wanneer een persoon zich voordoet als zelfstandige maar volgens de wet eigenlijk een werknemer is worden nu de fiscale voordelen van zelfstandig zijn niet teruggedraaid. Dit alles wil het kabinet gaan veranderen door de nieuwe wet- en regelgeving omtrent het verduidelijken van de term arbeidsrelatie en deze nu wél te gaan handhaven.

Wij houden u op de hoogte over de veranderende wet- en regelgeving voor u als ondernemer. Mocht u nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben en u bent klant van ons? Neem dan contact met ons op voor een bespreking van de mogelijkheden. Heeft bovenstaande invloed op uw bedrijf en heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op!

Lutea
ZISK Administratie- en Belastingadvies


Flavo Group