Lutea

"Wij vertalen cijfers naar een deskundig bedrijfsadvies."
Peter

Vanuit een kantoor bij de molen van Meliskerke is het allemaal begonnen.

Niet een sprookje maar een verhaal van Peter, een gedreven ondernemer uit het Zeeuwse Walcheren die in de jaren '90 naast zijn loondienstverband voor zichzelf begon. Die gepassioneerd door zijn vak, in het jaar 2013 afscheid nam van zijn werkgever en besloot volledig zelfstandig te gaan werken. Door Peter zijn aanpak werd het klantenbestand snel uitgebouwd. Ook de dienstverlening werd breder welke bij FROM925 en 2Devote werd ondergebracht. In 2020 zijn de werkzaamheden en relaties van Peter en Geert samengevoegd en vormen zij de basis voor de Flavo Group.

Hard werken vanuit een praktische no-nonsense mentaliteit is Peter zijn motto. Klaarstaan voor je klanten wanneer zij je nodig hebben. Het werk is gericht op met name MKB-klanten in de regio Zeeland en West-Brabant om hen daar waar mogelijk te ontlasten op financieel, fiscaal, organisatorisch en administratief gebied.

"Uw bedrijf is uw levenswerk."
Peter

U vertrouwt op uw medewerkers en wat u heeft opgebouwd, u bent trots op wat u tot nu toe bereikt heeft. Maar de belangrijke beslissingen: die neemt u uiteindelijk vaak alleen. Dan kan het op sommige momenten prettig zijn om met een deskundige betrokkene te overleggen over zaken die bepalend zijn voor de toekomst van uw onderneming.

Is uw onderneming klaar voor de volgende stap maar heeft u een ervaren sparringpartner nodig om u in dit proces te begeleiden? Of heeft u juist als startende ondernemer de behoefte aan een bedrijfsadviseur zodat u goed voorbereid van start gaat en niet in de bekende ondernemersvalkuilen trapt?

Bij de Flavo Group kunt u terecht voor bedrijfsadvies in de breedste zin van het woord.

Naast ervaren ondernemers die met u meedenken en u kunnen inspireren om uw bedrijf verder te laten groeien, helpen wij ondernemingen en ondernemers waar financiële uitdagingen op het pad zijn gekomen.

"Ondernemen is meer dan in- en verkoop"

Zelfs het kleinste bedrijf kan te maken krijgen met ‘grote’ problemen of een moeilijke periode, direct of indirect in relatie tot haar financieel beleid. Wij kunnen u ook in die gevallen bijstaan met deskundig advies.

Ook bij uitbreiding van uw onderneming of start van een nieuwe onderneming staan wij aan uw zijde. Wij helpen u bij het opstellen van uw ondernemersplan en de investerings-, de exploitatie- en de liquiditeitsbegroting.

In het ondernemingsplan wordt het doel geformuleerd, de investering beschreven, de benodigde financiering berekend en een prognose gemaakt van de eerste jaren na investeren.

Wanneer u van plan bent om uw onderneming uit te breiden, analyseren wij alle voor- en nadelen voor het te verwachten resultaat. Om daarin te investeren kunt u hierdoor uw beslissing weloverwogen maken.

"Bij ondernemen hoort namelijk ook..."
  • Beslissingen maken bij een bedrijfsovername
  • Risico-inventarisaties opstellen
  • Het kopen van een onderneming
  • Omgaan met conflicten
  • Estate planning
  • Herstarten na een faillissement
  • Vragen hebben over een nieuwe regeling
  • Beslissingen maken bij bedrijfsbeëindiging
  • Aanboren van nieuwe financieringsbronnen & subsidies
  • Koersbepalingen van uw onderneming
"Ik geloof in hard werken vanuit een praktische no-nonsense mentaliteit."
Peter