HR Trends 2024

Weet u wat er speelt op de arbeidsmarkt?
"Wie de toekomst als tegenwind ervaart, loopt in de verkeerde richting."

HR Trends 2024

Het nieuwe jaar is net begonnen en ook nu al zijn er HR-trends die dit jaar waarschijnlijk een belangrijke rol gaan spelen. Graag lichten we deze trends toe en bieden we adviezen aan om in te spelen op deze trends.

HR Trend 1. De arbeidsmarkt blijft krap

De krapte op de arbeidsmarkt speelt al enkele jaren en ook dit jaar is de verwachting dat de arbeidsmarkt voorlopig krap blijft. Als werkgever moet u dus blijven investeren in recruitment om de geschikte werknemer te binden en te boeien aan de organisatie. Maar wat als dat niet lukt? Wij geven vier maatregelen die u gemakkelijk kan inzetten als oplossing voor arbeidskrapte.

1. Contractuitbreiding: laat werknemers met een deeltijdcontract die meer willen werken ook meer werken. Stel regelmatig de vraag aan deeltijd werknemers of zij meer willen werken. In veel gevallen zullen deze werknemers, ten minste voor een bepaalde tijd, ook meer willen werken. Stimuleer daarnaast ook je personeel met AOW-gerechtigde leeftijd om langer door te werken. Veel senioren staan hiervoor open en willen nog voor een aantal uur blijven werken.

2. Inzet technologie: Zet technologie in waar dat kan. Zo zijn er meer bestel QR-codes in restaurants of afhaalzuilen in de afgelopen jaren en worden chatbots steeds vaker gebruikt voor klantenservice. 

3. Jobcarving: Jobcarving betekent het herverdelen van taken. Bekijk of het werk binnen de organisatie goed verdeeld is en of andere werknemers misschien meer of minder taken bij het takenpakket moeten behouden. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld wegens arbeidsongeschiktheid bepaalde taken niet meer uit kan voeren, kijk dan wat de werknemer wél kan en pas zo nodig de functie aan. Wellicht dat een andere werknemer de taken kan overnemen.

4. Flexibilisering werktijd: Ook door flexibel te zijn in werktijden en werkplekken kan er winst bepaald worden. Werknemers zijn vaak effectiever wanneer werknemers zelf de autonomie hebben om te bepalen wanneer zij werken. Zo ervaren werknemers minder werkdruk en krijgen meer taken af.

HR Trend 2. Verzuimbegeleiding en preventie

Ieder jaar is verzuimbegeleiding een belangrijk thema voor HR. De verzuimcijfers van de afgelopen maanden zijn blijvend hoog (4,8%). Door de krappe arbeidsmarkt ervaren werknemers een hoge werkdruk. Een hoge werkdruk kan leiden tot stress en uiteindelijk ziekteverzuim. Om deze reden is het belangrijk dat verzuimpreventie een centraal thema wordt binnen de organisatie. In onze blogs “herhaaldelijk kortdurend ziekteverzuim” en “elf tips voor het verlagen van ziekteverzuim” leggen wij uit wat u zelf kunt doen aan verzuimpreventie. Daarnaast kunnen onze verzuimadviseurs u helpen met verzuimpreventie en verzuimbegeleiding binnen uw organisatie. Wij volgen niet alleen de stappen die beschreven staan in Wet Verbetering Poortwachter maar wij nemen proactief actie om ervoor te zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk duurzaam re-integreert.

HR Trend 3. Technologie binnen HR

Artificial Intelligence (AI) is een trend uit 2023 die in 2024 doorpakt. Een groeiend aantal bedrijven gebruiken ChatGPT, een vorm van AI, voor het maken van content. Ook voor HR kan AI gebruikt worden voor het schrijven van vacatureteksten, taakomschrijvingen en diverse regelingen. Verder zien we meer bedrijven die gebruik gaan maken van Virtual Reality en Augmented Reality om werknemers te motiveren, beoordelen en te ontwikkelen en chatbots kunnen ingezet worden om werknemers te helpen met vragen over HR-zaken zoals vakantiedagen, salaris of pensioen.

HR Trend 4. CV en motivatiebrieven zijn ouderwets

CV’s en motivatiebrieven worden minder gebruikt voor werving en selectieprocedures. Werkgevers selecteren steeds vaker op vaardigheden. Om deze vaardigheden te beoordelen worden tools gebruikt zoals assessments, zelfevaluatie en conclusies over vaardigheden. Met behulp van AI wordt het voor sollicitanten makkelijker om een motivatiebrief te schrijven en verliest een motivatiebrief dus haar authentieke waarden. Onze visie op de CV en motivatiebrief is dat het een goede manier is voor een sollicitant om zich te presenteren. Het maakt dus deel uit van een sollicitatieproces waarbij een assessment of zelfevaluatie van vaardigheden een volgende stap is. Wij voorspellen dat de CV en motivatiebrief voorlopig niet zal verdwijnen maar dat het wellicht een minder prominente rol zal spelen in het sollicitatieproces.

HR Trend 5. Werkgeluk en Waardering

Ook werkgeluk is een thema dat we in 2023 voorbij hebben zien komen. In ons artikel Vitaliteit en Werkgeluk beschrijven we tips voor het stimuleren van vitaliteit en werkgeluk bij werknemers. Werknemers die plezier ervaren in het werk zetten zich meer in voor hun werk, zijn productiever en creatiever en verzuimen minder vaak. Bij vele organisaties wordt werkgeluk gemeten door een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Door middel van zo’n onderzoek kan je als organisatie luisteren naar de ervaringen, deze erkennen en begrijpen en daar waar nodig actie ondernemen. Waardering speelt tevens een belangrijke rol binnen het werkgeluk van werknemers. Geef ook in 2024 complimenten aan werknemers en laat weten dat je dankbaar bent door de werkzaamheden die de werknemer heeft gedaan. Zo groeit het vertrouwen van de werknemer en zal er meer verbinding met de organisatie ontstaan.

FROM925

FROM925 biedt naast verzuimbegeleiding ook HR-adviezen aan. Wij kunnen u helpen met al uw vragen op gebied van personeel. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Of bent u een werkgever die hulp nodig heeft met zijn of haar personeelszaken? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op of neem een kijkje op onze FROM925 pagina!Flavo Group