HR en Verzuimbegeleiding

Uw onderneming valt en staat met de duurzaam inzetbaarheid van uw werknemers. Maar wat als uw werknemer verzuimt? En is er dan sprake van kortdurend ziekteverzuim, of langdurig ziekteverzuim? Aan deze zaken denkt u liever niet wanneer u start met ondernemen, maar u krijgt er vroeg of laat gegarandeerd mee te maken. Wanneer uw werknemer verzuimt dan is het noodzakelijk dat het verzuim goed en adequaat wordt verzorgd. Denk hierbij aan het contact houden met de werknemer, het zorgen voor de re-integratie en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. U regelt uw verzuimbegeleiding gemakkelijk en snel via FROM925!

Doelstelling & Werkwijze

Samen met u zorgen wij ervoor dat het ziekteverzuim binnen uw organisatie wordt beperkt.

  • Wij identificeren de oorzaken van het ziekteverzuim en het werken aan preventieve maatregelen om toekomstig verzuim te verminderen.
  • Wij leven van alle relevante wet- en regelgeving na met betrekking tot verzuim.
  • Ons doel is om de gezondheid van uw verzuimende werknemer te herstellen en om een succesvolle terugkeer naar het werk mogelijk te maken. Wij denken mee en bieden advies.
  • Wij zorgen voor korte lijnen en duidelijke communicatie tussen werkgever, werknemer en eventuele gezondheidsprofessionals. Alleen op deze manier kan ervoor gezorgd worden dat de werknemer zo snel mogelijk duurzaam kan re-integreren.
  • Werknemers die verzuimen hebben vaak behoefte aan ondersteuning, zowel medisch als psychologisch. Werknemers willen gehoord voelen en zijn op zoek naar erkenning, daar waar werkgevers dit soms niet kunnen bieden of geen tijd voor hebben. Wij coachen en ondersteunen de zieke werknemer zo doende om het herstel te bevorderen.
  • Om grip te krijgen op het verzuim binnen de organisatie, is het nodig om verzuim te registreren en te analyseren. Het kan zijn dat er sprake is van een patroon bij de werknemer. Door de werknemer hierop aan te spreken kan het verzuim geminimaliseerd worden.

Kortom, het is onze ambitie om verzuim in eerste plaats te voorkomen. Daar waar voorkomen geen optie is, zorgen wij ervoor dat een succesvolle re-integratie mogelijk is. Tegelijkertijd kijken wij naar de belangen van uw organisatie door de kosten van het verzuim zo veel mogelijk te beperken en te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Naast verzuimbegeleiding hebben wij de kennis in huis om uw HR-afdeling te ondersteunen in al haar werkzaamheden. Zo bieden wij een vetrouwenspersoon en coaching on the job aan en kunnen wij u ondersteunen in het opstellen van een RI&E en personeelshandboek.

Wie zijn wij?

Bij ons verzuimteam staat aandacht en maatwerk voor u als ondernemer staat voorop. Ons doel is om werknemers zo goed mogelijk te laten functioneren. Wij denken niet alleen met u mee maar helpen ook met de uitvoering van het advies.

Medewerkers die goed in hun vel zitten, presteren beter!
Walter

Wij adviseren ondernemers in Zeeland en West-Brabant zowel praktisch als professioneel. Ons doel is om medewerkers zo goed mogelijk te laten functioneren. Met hart voor de ondernemer storten we ons vol passie op alle uitdagingen die dat met zich meebrengt. We gaan daarbij zorgvuldig, integer en met een luisterend oor voor u en uw medewerker te werk. Weinig geeft meer voldoening dan wanneer uw medewerker weer aan de slag kan en daar zetten we ons dan ook de volle 100% voor in.

Ik kijk naar de kansen en mogelijkheden
Emma

Wanneer uw werknemer gedeeltelijk niet meer kan participeren in het arbeidsproces wegens ziekteverzuim, is het belangrijk om te kijken naar de kansen en mogelijkheden binnen de organisatie. Daarbij blijft de focus op wat de werknemer nog wel kan, passend bij de huidige belastbaarheid. Om dit te beoordelen is maatwerk vereist en denken wij graag met u mee. Het is belangrijk dat de werknemer tijdens het herstel betrokken blijft bij de organisatie om zo de stap naar volledige werkhervatting kleiner te maken. Mocht uw werknemer zijn of haar werk niet volledig meer kunnen hervatten, dan kijken we samen naar de mogelijkheden buiten de organisatie.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
FROM925

Naast bovenstaande voorbeelden kunnen wij u ook ondersteunen met andere HRM- en Verzuimdiensten. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.